Η Iστορία της Eταιρείας

Η Meditrust είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το έτος 1939 απο τον Δημήτριο Γαβαλά. Ήταν μία από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη, εταιρεία στην Ελλάδα στον χώρο του ιατρικού και επιστημονικού εξοπλισμού.

Το 1975 η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε σε Ε.Γαβαλά-Λαρίγκου & ΣΙΑ Ο.Ε και η κυριότητα περιήλθε στους Σπυρίδωνα Λαρίγκο και κα Ειρήνη Λαρίγκου, οι οποίοι ανέλαβαν τη διαχείριση και διοίκησή της. Κατάφεραν να εδραιώσουν την εταιρεία στην ελληνική αγορά μέσω της αύξησης των συνεργαζόμενων αντιπροσωπευόμενων εργοστασιών κατασκευής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ανά τον κόσμο, της υψηλής ποιότητας και της τεχνολογίας αιχμής.

Παράλληλα, ο σεβασμός και η εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών ανέδειξαν την εταιρεία ως μία εκ των καινοτόμων στην αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στην Ελλάδα.

Το 1998 οι κ.κ. Ηλίας και Δημήτρης Λαρίγκος συνέδεσαν το όνομά τους με την εταιρεία, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης στο δυναμικό της επιχείρησης, με εφόδια την προσωπική τους κατάρτιση, ως απόφοιτοι Αγγλικών Πανεπιστημίων, και τη σαφή διαθεσή τους να συνεχίσουν την πλέον των 53 ετών ιστορία, φήμη και παρουσία της εταιρείας στην ελληνική Αγορά.

Συγκεκριμένα ο κ. Ηλίας Λαρίγκος ανέλαβε την οικονομική και εμπορική διαχείριση της εταιρείας, διευρύνοντας το πελατολόγιο και αυξάνοντας τα μεγέθη της εταιρείας, ενώ ο κ. Δημήτρης Λαρίγκος, διαθέτοντας τη γνώση στην τεχνική υποστήριξη και την παροχή κατάρτισης στους πελάτες, αναβάθμισε αξιοσημείωτα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφαρμόζοντας ρηξικέλευθες ιδέες.

Η αλλαγή της επωνυμίας σε MEDITRUST ΕΠΕ σηματοδότησε μια νέα αρχή, και σε συνδυασμό με τη νέα εσωτερική δομή της εταιρείας, παραμένει πρωτοπόρος στον χώρο της, σεβόμενη τη μακρόχρονη ιστορία, τόσο των ιδρυτών όσο και των συνεχιστών της.

Το Σήμερα

Η Meditrust ΕΠΕ, μια σύγχρονηπρωτοποριακή επιχείρηση, με βάση τις επιλογές τού σήμερα, διατηρεί το όραμα τού αύριο. Αλλάζει καθημερινά μέσα απο την οργάνωσή της, τον δυναμισμό της, την απόκτηση των νέων και πιο πρόσφατων τεχνολογιών μέσω αποκλειστικών συνεργασιών με διεθνείς οίκους, τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα.

Το όνομά μας είναι η πίστη μας και η συνέχειά μας στον εγχώριο και παγκόσμιο χώρο του ιατρικού εξοπλισμού, σκοπός επίκαιρος όσο ποτέ...

Αποστολή μας

Η συνεχής βελτίωση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών και εφοδιασμού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας και της Κύπρου. Η αποστολή αυτή έχει πάντα ως γνώμονα την απόλυτη ικανοποίηση τόσο του τελικού αποδέκτη/ασθενή, όσο και του χρήστη/γιατρού.

Στόχος μας

  • Η διατήρηση της πρωτοπορίας στην αγορά μέσω της ποιότητας
  • Η δέσμευσή μας για τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και παραδόσεων εξοπλισμού/υλικού
  • Η αδιάκοπη ενημέρωσή μας και η παροχή εκπαίδευσης στους πελάτες μας
  • Η διεύρυνση των συνεργαζόμενων αντιπροσωπειών, κατασκευαστών οίκων του εξωτερικού.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

23

Pyxis

591

Incubators

647

Ventilators

1970

Pumps

121

Urodynamics

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Meditrust είναι μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το έτος 1939 απο τον Δημήτριο Γαβαλά. Ήταν μία απο τις πρώτες, αν όχι η πρώτη, εταιρεία στην Ελλάδα στο χώρο του ιατρικού και επιστημονικού εξοπλισμού.