Εξοπλισμός Απομόνωσης

Κατάταξη ως προς

ISO-CAPsule

Ειδικός Φορητός Θάλαμος Αρνητικής Πίεσης